top of page

HISTÒRIA DE LA MASIA

Masia coneguda dins de la història de Catalunya, situada al municipi de les Masies de Roda. En ella hi visqué Francesc Macià i Ambert conegut  com en  Bac de Roda.

 

El mas Bac es trobà documentat ja el segle XIII, dintre la demarcació de Sant Miquel de la Guàrdia, sufragània tradicional de Sant Pere de Roda de Ter, antiga població, algun temps ciutat militar, a l’època baix romana, de la que queden importants ruïnes a l'endret de l'Esquerda.

 La masia Bac va superar el despoblament que seguí a la pesta negra i els seus hereus Ramon i Guillem Bac varen augmentar el patrimoni inicial entre els anys 1345 i 1388. El mas actual fou reedificat entre als anys 1623 i el 1627 per Esperança Bac i pel seu fill Onofre.

Els anys 90 d'aquest segle fou reformada i ampliada de nou, per en Francesc Macià i Ambert on se li afegí una galeria o porxo i una torre de defensa.

Segurament el mas Bac va ser cremat i enderrocat per ordre de Felip V, quedant només una part de les parets i sostres.

bottom of page